Υαλοπίνακες Ασφαλείας

Υαλοπίνακες ΤΡΙΠΛΕΞ

Το 1903 ένας Γάλλος χημικός εντελώς τυχαία έσπασε ένα μπουκάλι οξικής κυτταρίνης στο εργαστήριό του. Αμέσως παρατήρησε, ότι η κυτταρίνη κατά την στερεοποίησή της συγκρατούσε τα θραύσματα του σπασμένου γυαλιού. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του συγκολημένου πολυστρωματικού υαλοπίνακα, του γνωστού με την ονομασία «ΤΡΙΠΛΕΞ». Το 1910 κατατέθηκε από την Saint Gobain η σχετική πατέντα της μεθόδου παραγωγής. Παραπέρα εξέλιξη της τεχνολογίας πραγματοποιήθηκε από την Dupont η οποία μετά το τέλος του 2ου παγκοσμίου πολέμου πρωτοεφάρμοσε το τρίπλεξ γυαλί στα αυτοκίνητα.
Με την πάροδο των χρόνων η κυτταρίνη επειδή κιτρίνιζε, αντικαταστάθηκε σταδιακά  από το πολυβινυβουτυρέλιο (PVB) το οποίο μέχρι και σήμερα είναι το επικρατέστερο συγκολλητικό υλικό.
Οι υαλοπίνακες ΤΡΙΠΛΕΞ , λοιπόν σήμερα είναιι ελασματοποιημένοι υαλοπίνακες ασφαλείας  που κατασκευάζονται σύμφωνα με τα στάνταρ EN 12543. Αποτελούνται από δύο ή περισσότερα γυαλιά κολλημένα μεταξύ τους με ένα ή περισσότερα διαστρώματα μεμβρανών πολυβυνιλοβουτιρέλιου (PVB).
Αφού  τοποθετηθεί το PVB ανάμεσα στα φύλλα γυαλιού, όλα μαζί υπόκεινται σε θερμότητα και πίεση μέσα σε αυτόκλειστο κλίβανο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την στέρεα προσκόλληση των διαστρωμάτων PVB με τα γυαλιά.
Σε περίπτωση θραύσης, τα θραύσματα παραμένουν κολλημένα στην μεμβράνη  PVB και έτσι αποφεύγονται οι πιθανοί τραυματισμοί από την τυχαία πτώση των υαλοθραυσμάτων. Σε πλήρως πλαισιωμένη εγκατάσταση τα θραύσματα γυαλιού  συγκρατούνται από το PVB και το γυαλί εξακολουθεί να διατηρεί μια παραμένουσα αντοχή έως ότου αντικατασταθεί.
Στο σημείο αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως, σε αντίθεση με ότι γενικά πιστεύει ο κόσμος, το ΤΡΙΠΛΕΞ έχει χαμηλότερο όριο αντοχής στη θραύση από ένα απλό γυαλί ίσου πάχους. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει, πως το ΤΡΙΠΛΕΞ γυαλί θα σπάσει ευκολότερα από ένα ίσου πάχους απλό γυαλί. Ο λόγος ο οποίος το καθιστά ελκυστική επιλογή δεν είναι η αντοχή του στη θραύση αλλά η συμπεριφορά του αφού ξεπεραστούν τα όρια αντοχής του. Το γεγονός δηλαδή, ότι αφου θα σπάσει.

 δεν θα κατάρρευση ανεξέλεγκτα ώστε να μας τραυματίσει
 θα παραμείνει στη θέση του προφυλάσσοντας τον χώρο (σπίτι, βιτρίνα, αυτοκίνητο, αεροπλάνο κλπ) μέχρι να αντικατασταθεί
Το πάχος και ο αριθμός των γυαλιών μπορεί να μεταβληθεί ώστε να δημιουργηθεί TRIPLEX γυαλί με διαφορετικά χαρακτηριστικά ώστε να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις ασφαλείας της κάθε τύπου εφαρμογής.
Όλα τα είδη γυαλιού μπορούν να ενσωματωθούν σε εφαρμογές με TRIPLEX. Για παράδειγμα, ένας υαλοπίνακα τρίπλεξ, μπορεί να αποτελείται από κοινό λευκό γυαλί ή πυρολυτικής επίστρωσης ή μαλακής επίστρωσης ή έγχρωμο γυαλί κτλ. Η χρήση υπέρλευκου γυαλιού για την δημιουργία κάποιας σύνθεσης  TRIPLEX παρέχει υψηλά επίπεδα διαφάνειας κι εξαιρετική οπτική διαπέραση, χωρίς να θυσιάζεται τίποτα από τα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Αυτό είναι κυρίως απαραίτητο σε εφαρμογές που απαιτούν χονδρές και συμπαγείς κατασκευές όπως αλεξίσφαιρα, δάπεδα, γυαλιά ενυδρείων κτλ..
Οι PVB μεμβράνες μπορεί να είναι είτε διαφανείς, είτε ημιδιαφανείς, είτε για ορισμένες εφαρμογές έγχρωμες. Σε εσωτερικές εφαρμογές είναι επίσης δυνατόν να συνδυαστούν τα διακοσμητικά εφέ.
Στη διεθνή ονοματολογία έχει επικρατήσει να ονομάζεται ο κάθε υαλοπίνακας τρίπλεξ
με έναν κώδικα της μορφής ΧΧΧ.ΥΥ όπου τα διαδοχικά «Χ» εκφράζουν τα πάχη των υαλοπινάκων από τους οποίους αποτελείται το ΤΡΙΠΛΕΞ και τα Υ εκφράζουν τον αριθμό των μεμβρανών PVB (πάχους 0,38mm έκαστη) που παρεμβάλλονται σε κάθε ενδιάμεση κόλληση.
Για παράδειγμα, το TRIPLEX 33.1 αποτελείται από δύο φύλλα  υαλοπινάκων των 3mm έκαστο και μία 0.38 mm PVB μεμβράνη των 0.38 mm.
Αντίστοιχα ο υαλοπίνακα 8108.28 είναι ένα ΤΡΙΠΛΕΞ  που αποτελείται από έναν υαλοπίνακα 8mm, 2 μεμβράνες των 0,38mm, έναν υαλοπίνακα 10mm, 8μεμβράνες των 0,38mm και τέλος έναν ακόμη υαλοπίνακα πάχους 8mm.

ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

 
Πρόκειται για σειρά ειδικών υαλοπινάκων με την χρήση των οποίων ικανοποιούνται οι  ανάγκες  ασφάλειας και προστασίας των χώρων στους οποίους για τους γνωστούς λόγους επιβάλλεται ή επιλέγεται η χρήση γυαλιού (Τράπεζες, Δημόσια κτίρια, Μουσεία, Γραφεία  κλπ). Τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν οι υαλοπίνακες ασφαλείας και οι κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται ανάλογα με το επίπεδο προστασίας που παρέχουν, ελέγχονται  και μετρούνται με συγκεκριμένη μεθοδολογία όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στα ισχύοντα εθνικά ή διεθνή πρότυπα (standards). Τα ισχύοντα σήμερα στις Ευρωπαϊκές χώρες πρότυπα, είναι για τους αντιβανδαλιστικούς υαλοπίνακες η νόρμα ΕΝ 356.
 Αυτό που είναι συμαντικό να τονισθεί. Είναι ότι η κατάταξη των υαλοπινάκων σε κατηγορίες παρεχόμενης  ασφάλειας, με βάση τα Ευρωπαϊκά standards, είναι ανεξάρτητη της σύνθεσής τους και εξαρτώμενη αποκλειστικά από τις επιδόσεις αντοχής κατά την διάρκεια των απαιτούμενων δοκιμασιών (tests).
Καθώς οι μέθοδοι παραγωγής αλλά και η τεχνολογία υλικών εξελίσσονται, οι εταιρίες παραγωγής προϊόντων γυαλιού παράγουν και λανσάρουν νέα βελτιωμένα προϊόντα τα οποία με συνθέσεις μικρότερου πάχους και βάρους, παρέχουν βελτιωμένες επιδόσεις, πιστοποιούμενα έτσι σε υψηλότερες βαθμίδες ασφαλείας. Είναι άλλωστε στόχος και επιδίωξη της παγκόσμιας βιομηχανίας γυαλιού η παραγωγή νέων τύπων υαλοπινάκων οι οποίοι με μικρότερο πάχος άρα και βάρος, ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα σε συνθήκες μηχανικής καταπόνησης.
 Η εταιρεία μας, η οποία παρακολουθεί την εξέλιξη στον χώρο του γυαλιού και μεριμνά για την άμεση εισαγωγή και διάθεση των νέων και καινοτόμων προϊόντων, διαθέτει πλήρη γκάμα υαλοπινάκων ασφαλείας, παραγωγής των μεγαλυτέρων Ευρωπαϊκών εργοστασίων οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση κριτήρια και συνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά εξουσιοδοτημένων εργαστηρίων δοκιμών.

 
Πίνακας με τους αντιβανδαλιστικούς υαλοπίνακες όπως κατατάσσονται βάσει των  επιδόσεών τους στις δοκιμασίες (tests) κατά ΕΝ 356
 
Κατηγορία αντοχήςΕίδος δοκιμασίαςΑριθμός χτυπημάτωνΠρότυπο μέτρησης
Ρ1ΑΡίψη βαρους 4kg από  1500mm3 ρίψεις σε τρίγωνικο σχήμαEN 356 1999
Ρ2ΑΡίψη βαρους 4kg από  3000mm3 ρίψεις σε τρίγωνικο σχήμαEN 356 1999
Ρ3ΑΡίψη βαρους 4kg από  6000mm3 ρίψεις σε τρίγωνικο σχήμαEN 356 1999
Ρ4ΑΡίψη βαρους 4kg από  9000mm3 ρίψεις σε τρίγωνικο σχήμαEN 356 1999
Ρ5ΑΡίψη βαρους 4kg από  9000mm3x3 ρίψεις σε τρίγωνικο σχήμαEN 356 1999
Ρ6ΒΤσεκούρι30 έως 50 φορέςEN 356 1999
Ρ7ΒΤσεκούρι51 έως 70 φορέςEN 356 1999
Ρ8ΒΤσεκούριΠερισσότερες από 70EN 356 1999
 
 
 
  

Αλεξίσφαιρα τζάμια - Πρίσμα Α.Ε.

Πρόκειται για προΐόντα σχεδιασμένα να μπρορούν να αποροφήσουν μεγάλα ποσά ορμής πρόσκρουσης, χωρίς να διαρυγνύονται ολοσχερώς. Η όψη τους δεν διαφέρει από τους κοινούς υαλοπίνακες (τζάμια)(αντίστοιχου πάχους) και έτσι χωρίς τον παραμικρό αισθητικό συμβιβασμό προσφέρουν έναν διάφανο    φραγμό ασφαλείας  ενάντια στις περισσότερες κακόβουλες ενέργειες.
Κάθε γυαλί TRIPLEX που αποτελείται από περισσότερους από δύο υαλοπίνακες και περισσότερα από δύο πλαστικά διαστρώματα, μπορεί να συμπεριληφθεί σε αυτήν την κατηγορία.
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

 
Τα αλεξίσφαιρα τζάμια παράγονται με την διαδικασία του λαμιναρίσματος, όπου πολλαπλά φύλλα γυαλιού με ενδιάμμεσες μεμβράνες πολυβυνιβουτυρελίου υπόκεινται σε υψηλότατη πίεση και θερμοκρασία, με αποτέλεσμα να συσσωματόνονται σε ένα συμπαγές σύνολο.
Τα συστατικά (υαλοπίνακες ) που συγκολλόνται μεταξύ τους μπορούν να είναι είτε διάφανοι, είτε χρωματιστοί είτε υπέρλευκοι, είτε ακόμα και ενεργειακοί, ώστε το τελικό απότέλεσμα εκτός της αλεξίσφαιρης συμπεριφοράς  να έχει και άλλα χαρακτηριστικά (διακοσμητικά, θερμομονωτικά κλπ).
Τρύπες και εγκοπές είναι εφικτές εφόσον δεν ξεπερνούν κάποια φυσιολογικά όρια τα οποία άλλωστε ισχύουν και για το απλόγυαλί.
Τέλος είναι επίσης δυνατή η κατασκευή κουρμπαριστών αλεξίσφαιρων υαλοπινάκων, με περιορισμένη δυνατότητα ακτίνας καμπύλότητας.
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

 
Σφαίρα σε αλεξίσφαιρο τζάμι - Πρίσμα Α.Ε.
 
Το Ευρωπαϊκό Στάνταρ EN 1063 κατηγοριοποιεί τις αλεξίσφαιρες υαλώσεις ανάλογα με την αντίσταση τους σε διάφορα όπλα και είδη πυρομαχικών. Ορίζει ως υάλωση ανθεκτική σε σφαίρες, την υάλωση που αντέχει σε καθορισμένη καταπόνηση ενάντια σε πυροβολισμό από συγκεκριμένα όπλα και πυρομαχικά.
 Βασίζεται σε κοινά όπλα και πυρομαχικά καθώς η ποικιλία των όπλων δεν επιτρέπει να ληφθούν όλα υπ όψιν. Η πρωταρχική λειτουργία των αλεξίσφαιρων είναι η προφύλαξη από διαπέραση σφαίρας ή τμημάτων σφαίρας στην προστατευόμενη περιοχή. Εντούτοις σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό και να απαιτείται επιπλέον μετά την κρούση το τελευταίο συνθετικό να παραμείνει αθραθστο, ώστε να μην πέσουν σκλήθρες σπαζμένου γυαλιού στον υπο προστασία χώρο. Τούτο είναι εφικτό εφόσονπροστεθούν περισσότερα φύλλα γυαλιού και μεμβρανών ώστε να προφυλαχτεί το προσωπικό (ή ευαίσθητα και μεγάλης αξίας υλικό) από τραυματισμό από τα θραύσματα του γυαλιού που μπορούν να πεταχτούν από την πίσω πλευρά της υάλωσης. Αυτή η ποιοτική διαφοροποίηση ελέγχεται κατά την διάρκεια δοκιμασίας μέσω ενός 'ελάσματος-μάρτυρα' αποτελούμενο από ένα αλουμινένιο έλασμα τοποθετημένο πίσω από το υπό δοκιμασία προϊόν. Το έλασμα δεν πρέπει να τρυπηθεί από θραύσματα γυαλιού κατά την δοκιμή ώστε το προϊόν να εξασφαλίσει τον χαρακτηρισμό NS (NON SPALLING). Σε διαφορετική περίπτωση παίρνει τον χαρακτηρισμό S (SPALLING).
Η προστασία που παρέχεται από την αλεξίσφαιρη υάλωση εξαρτάται αφ ενός από το σχεδιασμό της, τον τρόπο τοποθέτησης της και την διατήρηση της όλης εγκατάστασης , αφ ετέρου από το ίδιο το τζάμι. Συμβουλές για την εγκατάσταση των αλεξίσφαιρων υαλοπινάκων παρέχεται από το BS 5357:1995 Κώδικας Πρακτικής για την Εγκατάσταση υαλώσεων ασφαλείας. Οι απαιτήσεις και κατηγοριοποιήσεις των αλεξίσφαιρων για παράθυρα, πόρτες και στόρια , ορίζονται στο EN 1522: 1998 σύμφωνα με τις διαδικασίες δοκιμών όπως ορίζονται στο EN1523: 1998. 
 
Τα επι μέρους συνθετικά (υαλοπίνακες και μεμβράνες) τα οποία χρησιμοποιούνται, εξασφαλίζουν την διαφάνεια και την αισθητική ουδετερότητα του τελικού προϊόντος. Εντούτοις επειδή το αυξημένο πάχος το οποίο είναι αναγκαίο κακό για έναν αλεξίσφαιρο υαλοπίνακα επιφέρει μια πράσινη απόχρωση, πολλές φορές οι επι μέρους υαλοπίνακες επιλέγονται να είναι υπερλευκης ποιότητας ώστε το τελικό προϊόν να είναι χρωματικά ουδέτερο.
Το συνολικό πάχος, βάρος καθώς και η σύνθεση  του τελικού προϊόντος, ποικίλει και εξαρτάται αποκλειστικά από το ονομαστικό διαμέτρημα της σφαίρας την οποία επιθυμούμε εγγυημένα να κατακρατήσει ο υαλοπίνακας. Η ανθεκτικότητα, η εμφάνιση και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά του αλεξίσφαιρου υαλοπίνακα παραμένουν αναλοίωτα από την έκθεση στον ήλιο. Παρόλαυτά σε περίπτωση που έχουν χρησιμοποιηθεί έγχρωμα ή/και θερμοαπωθητικά συστατικά, δεν πρέπει να υποτιμηθεί η πιθανότητα θερμικής αυτόθραυσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνίσταται περιμετρική λείανση και προστασία των ακμών από πιθανή καταπόνηση.
Μία άλλη ιδιογενής ιδιότητα που συνοδεύει όλους τους αλεξίσφαιρους υαλοπίνακες, είναι η εξαιρετική ηχομόνωση η οποία είναι  αυτονόητη όταν μιλάμε για υαλοπίνακες μεγάλης μάζας με αλλεπάληλες ενδιάμεσες ελαστομερείς μεμβράνες, όπως οι αλεξίσφαιροι. Επίσης οι αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες, εξ’ορισμού παρέχουν άριστη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV).


Α ΛΕΞΙΣΦΑΙΡΗ ΥΑΛΩΣΗ: BS 5051
 
Αυτό το στάνταρ ορίζει απαιτήσεις απόδοσης και μεθόδους δοκιμών για έξι Τάξεις αλεξίσφαιρων υαλώσεων σε εσωτερικούς χώρους, σχεδιασμένα να ανθίστανται επίθεση από περίστροφα, τουφέκια και καραμπίνες.
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ


Η  κατηγοριοποίηση των τύπων ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΩΝ υαλοπινάκων  ασφαλείας ακολουθεί μια ονοματολογία η οποία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες επιδόσεις οι οποίες ελεγχονται/μετρούνται σύμφωνα με συγκεκριμένη μεθοδολογία την οποία περιγράφει το Ευρωπαικό πρότυπο EN 356.
Οι εν λόγω κατηγορίες κατάταξης έγιναν με βάση τις παρακάτω επιδόσεις :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΟΠΛΟΤΑΧΥΤΗΤΑ ΒΛΗΜΑΤΟΣΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΛΩΝ
BR10,22 Long rifleLong rifle
360m/s
3
BR29mm parabellumLuger, Uzi400 m/s3
BR30,357 magnumMagnum430 m/s3
BR40,44 magnumMagnum440 m/s3
BR55,56x45mmM16950 m/s3
BR67,62x51mm soft coreFAL / Winchester820 m/s3
BR77,62x51mm hard coreFAL830 m/s3
     
SG1 12/70Riotgun420m/s1
SG2 12/70Riotgun420 m/s3
 

 "Prismaglass"