Ηλεκτροστατική Βαφή

Η Technikal συνεργάζεται με τον όμιλο ALUMIL που διαθέτει μονάδες ηλεκτροστατικής βαφής, με συνολική δυναμικότητα 58.000 τόνων. Όλα τα βαφεία έχουν πιστοποιητικά ISO 14000, ISO 9001, ενώ είναι πιστοποιημένα με τα πιστοποιητικά QUALICOAT και GSB.

Η ηλεκτροστατική βαφή αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες διεθνώς επιφανειακές κατεργασίες του αλουμινίου.

Στηρίζεται στο συνδυασμό κατάλληλης χημικής επεξεργασίας που διασφαλίζει αντοχή έναντι της διάβρωσης και εφαρμογή μεγάλης ποικιλίας αποχρώσεων πολυεστερικών πουδρών που βελτιώνουν τις αντοχές και το αισθητικό αποτέλεσμα του τελικού προϊόντος.
 
Οι γραμμές παραγωγής της ALUMIL είναι πιστοποιημένες με τα Διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά GSB, Qualanod, Qualicoat και Seaside Class. Επιπλέον οι οικολογικές πούδρες που χρησιμοποιούνται είναι απαλλαγμένες από τοξικό σκληρυντή TGIC (chrome free) επιδεικνύοντας το σεβασμό προς τους ανθρώπους και το περιβάλλον.
 
Η ΑLUMIL είναι πρωτοπόρος στον τομέα των επιφανειακών κατεργασιών γιατί:
  • Διαθέτει μεγάλη διασπορά μονάδων Η/Β με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της
  • Υψηλές παραγωγικές δυνατότητες
  • Tο μεγαλύτερο βαφείο εξαρτημάτων στην Ευρώπη
  • Πιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών κατά GSB και QUALICOAT
  • Βαθιά γνώση των τεχνικών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται διεθνώς
Με σεβασμό στο Περιβάλλον και τον Άνθρωπο
 
Η μονάδα Η/Β της ALUMIL λειτουργεί με πράσινη διαχείριση, επιτυγχάνοντας, την απάλειψη τοξικών ουσιών από την παραγωγή (πούδρες, χημικά) και την μείωση κατανάλωσης νερού. Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων των μονάδων Η/Β είναι υποδειγματικός και με πλήρη εναρμόνιση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η "πράσινη" τεχνολογία ενώσεων τιτανίου στην χημική επεξεργασία την οποία έχει υιοθετήσει η Alumil εδώ και τρία χρόνια περίπου, αντικαθιστώντας τα προϊόντα εξασθενούς χρωμίου, μέσα από εκτεταμένη έρευνα σε συνεργασία με τους μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες χημικών προϊόντων έχει ως μοναδικό γνώμονα το σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και την βέλτιστη δυνατή ποιότητα των προϊόντων ηλεκτροστατικής βαφής. 
  • Συνεργασία Alumil- Akzo Nobel
  • Συνεργασία Alumil- Neokem

Χρωματολόγιο RAL
* Η απόδοση των χρωμάτων στην οθόνη σας, ενδεχομένως να μην είναι ακριβής.