Βαφές ΑλουμινίουΗ εταιρία Technikal διαθέτει μεγάλη ποικιλία βαμμένων προϊόντων αλουμινίου τα οποία προορίζονται για δομικές, αρχιτεκτονικές εφαρμογές και χρησιμοποιούνται ευρέως για εξωτερικές επικαλύψεις κτιρίων.

Η βαφή της επιφάνειας του αλουμινίου εξασφαλίζει αντιδιαβρωτική προστασία, ενώ παράλληλα προσφέρει μεγάλες δυνατότητες αισθητικής έκφρασης σε αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

Η ανοδίωση και η ηλεκτροστατική βαφή αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για το αλουμίνιο ιδιαίτερα όταν αυτό χρησιμοποιείται σε αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

Με την ανοδίωση και την ηλεκτροστατική βαφή βελτιώνεται η αντιδιαβρωτική συμπεριφορά του αλουμινίου και επιτυγχάνεται η διακοσμητική εμφάνιση που απαιτείται στις αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

Με την ανοδίωση, μετασχηματίζεται η επιφάνεια του αλουμινίου και δημιουργείται, τεχνητά, ένα στρώμα οξειδίου (σκουριά). Επειδή η διαδικασία γίνεται σε απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες, αυτό το στρώμα οξειδίου είναι πάρα πολύ συνεκτικό και σκληρό.
Το στρώμα αυτό, επειδή είναι ήδη οξείδιο (σκουριά), όταν εκτίθεται στην ατμόσφαιρα δεν διαβρώνεται και έτσι προστατεύει το μέταλλο. Το ανοδικό επίστρωμα είναι διαφανές και η δομή του φέρει πόρους και επιτρέπει την ενσωμάτωση χρωστικών υλών για την επίτευξη του χρωματισμού

Μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανοδίωσης είναι:

•  Το στρώμα ανοδίωσης δημιουργείται από το ίδιο το μέταλλο, είναι πλήρως ενσωματωμένο σ' αυτό και έτσι δεν υπάρχουν προβλήματα πρόσφυσης.
•  Η αντιδιαβρωτική συμπεριφορά της ανοδίωσης είναι πάρα πολύ καλή, εφό όσον τηρηθούν όλοι οι κανόνες παραγωγικής διαδικασίας, εφαρμογής και χρήσης.
•  Τα ανοδιωμένα προϊόντα αλουμινίου έχουν μεταλλική εμφάνιση.
•  Υπάρχει περιορισμός χρωμάτων.


Με την ηλεκτροστατική βαφή, προστίθεται και επικαλύπτεται η επιφάνεια του αλουμινίου με ένα στρώμα πολυεστερικής βαφής. Η κατάλληλη προεργασία της επιφάνειας, η σύσταση της πολυεστερικής βαφής και οι συνθήκες εφαρμογής, εξασφαλίζουν την προστασία της επιφάνειας του αλουμινίου από την διάβρωση.


Μερικά από τα χαρακτηριστικά της ηλεκτροστατικής βαφής είναι:

1.   Η αντιδιαβρωτική προστασία που προσφέρει στο αλουμίνιο είναι πάρα πολύ καλή, εφ΄ όσον τηρηθούν όλες οι συνθήκες παραγωγικής διαδικασίας, εφαρμογής και χρήσης.
2.   Η ηλεκτροστατική βαφή προσφέρει απεριόριστη επιλογή χρωμάτων.
3.   Η βαφή είναι ένα στρώμα διαφορετικής σύστασης και υφής από το αλουμίνιο. Τα δύο υλικά παρουσιάζουν διαφορετική συμπεριφορά στις μηχανικές καταπονήσεις και καιρικές συνθήκες και έτσι υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης αποκολλήσεων.

1. ΑΝΟΔΕΙΩΣΗ
2. SPECIAL ΒΑΦΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
3. ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ
4. ΑΠΟΜΙΣΗ ΞΥΛΟΥ